CO 2012 Field Day Results

# Call  Score Class QSOs Pwr GOTA Club
1 WØCQC 15890 2AB 1532 5 NAØTC Colorado QRP Club
2 WØNT 13008 14E 3724 2
3 WØCO 8046 2A 2375 2 Cold Creek Canyon Campers
4 KØMF 6560 1B1B 636 5
5 WØDK 6292 2A 2036 2 Boulder ARC
6 KØRV 5858 3A 1654 2 KQØC Ski Country ARC
7 WVØH 5165 5AB 469 5 South Park Marauders
8 KØAE 4176 4A 897 2 Invisible Order of Barking Spiders
9 KEØUI 3936 2E 992 2
10 WØCO 3732 1E 822 2
11 KØIIT 3716 2A 894 2 KCØQXX Montrose ARC
12 WØTX 3262 5A 837 2 WØOUI Denver ARC
13 NCØA 2992 3A 566 2
14 NØUA 2562 3A 628 2 Franktown FD Group
15 NØFH 2466 3A 560 2
16 WØFT 2372 1F 559 2
17 NAØPW 2095 2AB 170 5 KDØMB Pueblo West ARC
18 KØFEZ 1734 3A 372 2 RADOPS of El Jebel Shrine
19 KDØNQG 1542 2A 435 2 K6RIS RM Hamsters
20 NØARA 1460 2A 321 2 WØCCY D22 ARES/ Cherry Creek Youth ARC
21 KØG 1420 1AB 107 5 Pinyon Mesa Ops
22 KØRFD 1302 1E 331 2
23 WØLSD 1276 1F 513 2
24 WØKU 1220 1A 295 2 Ether Busters
25 KØUK 1188 1D 286 2
26 WØAZ 1150 1B2B 95 5 (+W9KV)
27 KDØPFC 832 1A 306 2 Calvary E-Free Church
28 WA7NPX 634 1D 146 2
29 NØTK 572 3A 76 2 OFOG Group
30 KØNR 556 1B2 203 2
31 KB6CC 550 1E 200 2
32 ACØVV 528 3A 14 2 TARA Mugwumps
33 ACØVC 400 1E 150 2
34 KCØPBQ 370 1A 60 2 Big Sandy ARC
35 NØBHT 340 1B1 145 2
36 WV7T 262 1D 63 2
37 KDØQLQ 256 1E 3 2
38 ABØYM 250 1C 50 2
39 W5LEW 216 1D 46 2
40 AEØRO 208 1A 29 2 Aerospace Employees Radio Org
41 W9BNO 155 1E 1 5
42 NAØBR 140 1D 35 2
43 K9JDG 134 1C 17 2
44 KAØB 134 1D 42 2
45 KCØZLR 130 1B1B 3 5
46 KDØMEZ 130 1E 30 1
47 KØLAI 54 1D 2 2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s